Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsanläggning på Lillsved 1:1 i Värmdö kommun

Projektet drivs av: Värmdö Freestyle Mogul Club

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en aktivitetsanläggning utomhus där barn och ungdomar kan träna hopp på skidor i en varierande och inspirerande miljö.

Anläggningen kommer att kunna användas året runt och förutom hoppbacke kommer det att finnas parkourbana, klättervägg och marknedsänkta trampoliner för att ge en allsidig träning. Utformningen är gjord tillsammans med aktiva barn och ungdomar i föreningen och samverkan sker med Lillsveds Idrottsfolkhögskola samt andra idrotts- och friluftsorganisationer. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

Beviljat belopp

2 669 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

2 669 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-05-12.