Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetshus Skönviksbrunn på fastigheten Jönshyttan 1:1 del av Säters kommun, 1:345

Projektet drivs av: Säters Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att bygga om en äldre garagebyggnad till en kombinationshall för att samla en rad olika aktiviteter som idag inte bedrivs eller inte kan bedrivas vintertid i Säter.

I hallen ska förutom golf finnas möjlighet till att utöva boul, boccia och bågskytte. PRO Säter kommer att bilda en egen boulförening där även boccia ingår som är mer anpassad för personer med funktionsnedsättning.

Beviljat belopp

3 693 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2021.

Beviljat belopp

3 693 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2021.

Kontakt

Ort
Säter

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-10-05.