Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsområde för spontanidrott på Sörmjöle 8:3

Projektet drivs av: Sörmjöle Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bredda utbudet av aktiviteter på orten utifrån önskemål från barn och ungdomar.

I projektet ingår att skapa en attraktiv och tillgänglig aktivitetsyta för spontanidrott och lek. Aktivitetsytan ska innefatta en parkourställning, motorik- och hinderbana samt en multiarena med konstgräs, sarg och bollmål. Verksamheten kommer både att vara spontan och organiserad, exempelvis bollek för yngre barn och styrketräning/fysträning på motorik- och hinderbana. Prova-på-dagar och instruktionstillfällen kommer att arrangeras för att få igång verksamheten.

Beviljat belopp

1 256 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

1 256 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-24.