Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsområde på fastigheten Sunnansjö 22:1 och 22:2 samt skolgården 2:1 i Örnsköldsviks kommun

Projektet drivs av: Nätra GIF

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar i Västanå nya möjligheter till rörelse och motion genom ett nytt aktivitetsområde. På området ska en multiarena för bollsporter som också går att spola för skridskor vintertid att anläggas samt en hinderbana/motorikbana för yngre barn.

Beviljat belopp

1 228 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Beviljat belopp

1 228 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i november 2023.

Kontakt

Ort
Bjästa
Sidan uppdaterades 2024-01-10.