Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsyta för barn och ungdomar på fastigheten Söre 3:3 i Östersunds kommun

Projektet drivs av: Litsbygdens Skidklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa nya aktiviteter för barn och ungdomar genom att anlägga en motorikbana samt en orienteringslabyrint. Motorikbanan är lättillgänglig och bjuder in till fysisk aktivitet, främst riktad till yngre barn. Orienteringslabyrinter är ett enkelt och anpassningsbart sätt att lära sig förstå orientering på. Båda delarna kommer att erbjuda spontan användning och organiserade aktiviteter.

Beviljat belopp

465 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

465 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2024-07-05.