Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nybyggnation av aktivitetsyta på fastigheten Strömsund Tåsjö 1:144 i Strömsunds kommun

Projektet drivs av: Tåsjöbergets Fritidsanläggningars ekonomiska förening (TFEK)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar i glesbygden som lockar till lek och rörelse.

I projektet ingår att bygga en multiarena som består av en yta på 20x40 meter med konstgräs (utan granulatfyllning), sarg och bollmål samt en klätter- och parkourställning.

Den nya verksamheten ska i första hand vara spontan, men föreningar i Kyrktåsjö kommer regelbundet att anordna organiserade aktiviteter runtomkring anläggningen.

Beviljat belopp

1 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

1 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Hoting
Sidan uppdaterades 2020-06-09.