Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsyta på fastigheten Strömsund Tåsjö 1:144 i Strömsunds kommun

Projektet drivs av: Tåsjöbergets Fritidsanläggningars ekonomiska förening (TFEK)

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för barn och ungdomar i glesbygden som lockar till lek och rörelse.

I projektet ingår att bygga en multiarena som består av en yta på 20x40 meter med konstgräs (utan granulatfyllning), sarg och bollmål samt en klätter- och parkourställning.

Den nya verksamheten ska i första hand vara spontan, men föreningar i Kyrktåsjö kommer regelbundet att anordna organiserade aktiviteter runtomkring anläggningen.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd och invigning beräknas till maj/juni 2022. Anläggningen används flera timmar dagligen för spontan rörelse och lek.

Beviljat belopp

1 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

1 284 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Hoting

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-01.