Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsyta på Stöcksjö S.2 och Stöcksjö 21:25, i Umeå kommun

Projektet drevs av: Stöcksjö Idrottssällskap

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en naturlig, lättillgänglig och attraktiv mötesplats för barn och unga som lockar till gemenskap, lek och spontanidrott.

I projektet ingår att bygga en aktivitetsyta som kommer att beståav en pumptrack, multiidrottsyta, boulderblock, hinderbana och ett utegym. Anläggningen kommer både att användas spontant och för organiserade aktiviteter.

För att komma igång med verksamheten kommer samarbete ske med kommunen, idrottsföreningar och skolor.

Efter projektet

Byggnationen är genomförd enligt plan. Anläggningen används spontant och vid öppna klubbträningar, aktivitets- och temakvällar och friluftsdagar. Klättring kommer även att startas upp under 2022.

Beviljat belopp

2 003 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

2 003 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-05-30.