Till innehållet

Nybyggnation av aktivitetsytor

Projektet drivs av: Tomelilla Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Tomelilla idrottsförening ska genom att bygga en motorik- och hinderbana/parkourbana, ett utegym och en yta för längd- och höjdhopp göra idrottsplatsen till en social mötesplats.

Tomelilla idrottsförening ska bredda sin verksamhet och skapa nya aktiviteter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på sin idrottsplats. Genom byggnation av en motorik- och hinderbana/parkourbana, ett utegym och en yta för längd- och höjdhopp vill man göra idrottsplatsen till en social mötesplats. De nya aktivitetsytorna kommer att kunna användas spontant och i organiserad verksamhet.

Övriga samarbetspartners är kommunen, funktionshinderorganisationer, idrottsförbund och lokala föreningar.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2017.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2017.

Kontakt

Ort
Tomelilla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.