Till innehållet

Nybyggnation av äventyrsgolfbana på Tomelilla 237:118 i Tomelilla kommun

Projektet drivs av: Tomelilla Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet är att utveckla nya aktiviteter för i huvudsak barn, ungdomar, äldre över 65 år och personer med funktionsnedsättning i Tomelilla med omnejd.

I projektet ingår att anlägga en äventyrsgolfbana med 12 hål. Verksamheten för barn och ungdomar kommer både att vara spontan och ledarledd i klubbens regi. Enklare tävlingar kommer även att anordnas på helger. Pensionärsorganisationer kommer att nyttja banan regelbundet i sin verksamhet.

Beviljat belopp

584 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Beviljat belopp

584 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Kontakt

Ort
Tomelilla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-04.