Till innehållet

Nybyggnation av beachhandbollsplaner på fastigheten Uppsala Kronåsen 1:25 i Uppsala kommun

Projektet drivs av: Uppsala Handbollsklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga fyra beachhandbollsplaner för att möjliggöra beachhandboll och skapa förutsättningar för spontan och organiserad idrott för barn, unga och personer med funktionsvariationer.

Beviljat belopp

2 529 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

2 529 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Uppsala
Sidan uppdaterades 2024-05-02.