Till innehållet

Nybyggnation av betongpark på del av Gånsta

Projektet drevs av: Enköpings Extremsport Vi Unga

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bygga en belyst betongpark.

Genom byggnationen vill Enköpings Extremsport Vi unga främja och utveckla möjligheterna för barn och ungdomar att åka skateboard, BMX, inlines och kickbike i Enköping. Betongparken blir även en social mötesplats som bjuder in till spontanidrott. Parken är framförallt tänkt att vara en anläggning som alltid är öppen och tillgänglig, även om föreningen kommer att ha organiserad verksamhet varje vecka, och fördela tider mellan de olika dicsiplinerna. Prova-på-tillfällen, tävlingar och läger kommer också att arrangeras. Det kommer även att vara möjligt att låna viss utrustning för dem som inte har egen.

Efter projektet

Parken är invigd och verksamheten är igång. Största delen av åkningen är spontan men prova-på-dagar, tävlingar och olika evenemang har hållits. Samarbete sker med intilliggande föreningar, RF och Svenska Skateboardförbundet. Kickbikeåkningen har vuxit med många nya utövare.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2020.

Kontakt

exsforening@gmail.com
Ort
Enköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-30.