Till innehållet

Nybyggnation av cykel- och aktivitetspark på Vännäs 34:4, Vännäs kommun

Projektet drivs av: Spölands Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats som inspirerar till rörelse och möjliggör cykling och spontanidrott för barn och ungdomar i en säker och tillgänglig miljö.

I projektet ingår att bygga en cykel- och aktivitetspark som ska innehålla en asfalterad pumptrack, en teknikyta för cykling med hopp och hinder samt en motorikbana. Anläggningen kommer att användas både spontant och i organiserad form.

Beviljat belopp

2 537 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

2 537 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Vännäsby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-02-25.