Till innehållet

Nybyggnation av cykel- och aktivitetspark på Vännäs 34:4, Vännäs kommun

Projektet drivs av: Spölands Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en naturlig mötesplats som inspirerar till rörelse och möjliggör cykling och spontanidrott för barn och ungdomar i en säker och tillgänglig miljö.

I projektet ingår att bygga en cykel- och aktivitetspark som ska innehålla en asfalterad pumptrack, en teknikyta för cykling med hopp och hinder samt en motorikbana. Anläggningen kommer att användas både spontant och i organiserad form.

Efter projektet

Projektet är genomfört enligt plan. Cykelparken har blivit populär i Umeå-regionen. Det kommer besökare i alla åldrar. Parken är öppen för alla och föreningens uppfattning är att den är välbesökt. Det finns lånecyklar för barn som inte har egna. Tre större arrangemang med uppvisningar har genomförts.

Beviljat belopp

2 537 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

2 537 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Vännäsby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-11-15.