Till innehållet

Nybyggnation av cykel och skatepark i Viskafors

Projektet drevs av: Föräldraföreningen i Viskafors

Beskrivning av projektet

Projektets mål är att engagera ett antal ungdomar och vuxna att gemensamt skapa en skatepark för utövande.  där grundtanken är självorganisering och medskapande tillsammans med vuxengenerationen.

Projektets mål är att engagera minst 30 ungdomar och 10 vuxna att gemensamt skapa en skatepark för utövande där grundtanken är självorganisering och medskapande tillsammans med vuxengenerationen, samt att skapa en fristående förening eller en sektion i en annan förening som vill driva parken. En ytterligare måluppfyllelse handlar om att minska den i dagsläget upplevda kulturskillnaden mellan ungdomsgenerationen och vuxengenerationen. Mättalen för detta återfinns i polisens medborgarundersökningar.

Primär målgrupp är ungdomar i åldern 12 – 20 år. Genom projektets samverkande karaktär blir även fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och organisationer i sina olika roller också en målgrupp.

Projektet ska leda till att fler vuxna engagerar sig i ungdomarnas vardag och deras ungdomskultur. Nyskapandet med projektet handlar om att metodiskt i en långsiktig process stödja ungdomarna i självorganisering och medskapande, d.v.s. att belysa ungdomarna ur ett rättighets- och resursperspektiv.

Med anledning av att målgruppen är skolungdom kommer projektplaneringen att ske i form av en lärprocess som på sikt också gagnar skolans kunskapsmål. 

På grund av projektets omfattning krävs också samverkan med flera aktörer, exempelvis LFK, Viskastrands gymnasium, Grundskolans Högstadier, Hj-Inredningstjänst och Stadsdel Väster.  

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2010.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2010.

Kontakt

E-post
Ort
Viskafors

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.