Till innehållet

Nybyggnation av discgolfbana och utegym Stora Hagby 1:3 i Nyköpings kommun

Projektet drivs av: Idrottsklubben Tun

Beskrivning av projektet

Nya fritidsaktiviteter ska skapas på idrottsplats i Nyköping.

Projektet syftar till att skapa nya fritidsaktiviteter på Enstaberga IP i Nyköping. Ett utegym samt en discgolfbana ska anläggas. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar.

Beviljat belopp

603 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Beviljat belopp

603 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-07-07.