Till innehållet

Nybyggnation av discgolfbana och utegym Stora Hagby 1:3 i Nyköpings kommun

Projektet drevs av: Idrottsklubben Tun

Beskrivning av projektet

Nya fritidsaktiviteter ska skapas på idrottsplats i Nyköping.

Projektet syftar till att skapa nya fritidsaktiviteter på Enstaberga IP i Nyköping. Ett utegym samt en discgolfbana ska anläggas. Verksamheten kommer att vara både organiserad och spontan. Målgruppen för projektet är barn och ungdomar.

Efter projektet

IK Tun har färdigställt de delar som ingått i projektet och har haft invigning samt genomfört två tävlingar. Träningar på utegymmet är i full gång. Utegymmet används av lokala föreningar för sin ungdomsverksamhet. På discgolfbanan har ungdomsträningar startats.

Beviljat belopp

603 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Beviljat belopp

603 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2021.

Kontakt

Ort
Nyköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-10-19.