Till innehållet

Nybyggnation av discgolfbana på fastigheten Härryda Wendelsberg 1:27, 1:26, 1:4, 1:44 i Härryda kommun

Projektet drivs av: Mölnlycke Frisbee Club

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en discgolfbana i Wendelsbergsparken i Mölnlycke, Härryda kommun. Banan kommer bestå av 18 hål. Föreningen vill utveckla ungdomsverksamheten inom discgolf med organiserad träning och kunna arrangera tävlingar.

Beviljat belopp

560 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

560 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Mölnlycke

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.