Till innehållet

Nybyggnation av en aktivitetsyta på Hissjön 3:30

Projektet drivs av: Hissjö Sportklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga en aktivitetsyta vid föreningens nuvarande anläggning.

Aktivitetsytan ska attrahera Arvsfondens samtliga fyra målgrupper, främja fysisk aktivitet och öka social samvaro över generationsgränserna.


Aktivitetsytan kommer att innehålla en skatepark/cykelpark och utegym samt två boulebanor för spontanspel och tävling. För att tillgängliggöra anläggningen byggs också en tillgänglighetsanpassad toalett.


Beviljat belopp

4 087 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Beviljat belopp

4 087 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-27.