Till innehållet

Nybyggnation av Footgolfbana Almhult 1:23 m.fl. fastigheter i Torslanda

Projektet drevs av: Torslanda Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en footgolfbana som barn och ungdomar kan spela på både organiserat och spontant.

Footgolfen är efterfrågad och satsningen görs tillsammans med andra föreningar på orten inom idrott, skola och kyrka. Projektet kommer att bidra till att aktivera, rekrytera och behålla juniorer till verksamheten som Torslanda Golfklubb erbjuder. Footgolfbanan kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Efter projektet

Byggnationen av den nya footgolfbanan är genomförd. Området där banan är belägen var tidigare en lågpunkt som regelbundet blev översvämmad vid kraftig nederbörd. Så en stor del av byggprojektet har varit att ta in schaktmassor och göra en höjning av marknivån samt att formge hela området enligt arkitektens ritningar. De byggmoment som gjorts därefter innefattar:

 • Konstruktion av utslagsplatser, fairways, greener och bunkrar.
 • Installation av dränering och bevattningssystem.
 • Läggning av ytlager på greener bestående av makadam, sand och matjord.
 • Läggning av ytlager på övriga ytor bestående av harpad och sandblandad jord.
 • Sådd av greener och övriga spelytor (slänter har sprutsåtts).
 • Dragning av el och installation av belysning.

Banan är alltså färdigbyggd och projektet har avslutats. Nu får vi vänta tills gräset har etablerat sig ordentligt och blivit tillräckligt slitstarkt för att kunna öppnas för spel. Om väderförhållandena blir mycket gynnsamma kan vi eventuellt inviga anläggningen under senhösten men mer sannolikt är att det kommer att göras till nästa säsong. Det underhåll och den skötsel som banan behöver under tillväxtperioden är inte en del av projektet utan ingår som en del av den ordinarie driften som vår personal utför för Torslanda GK’s hela anläggning.

Projektets genomförande har fungerat bra och utan några större problem i alla avseenden utom ett – vi har haft stora problem med förseningar jämfört med vår ursprungliga tidplan (mer om det i nästa stycke).

Verksamheten har inte ännu kommit igång, gräset måste växa klart.

Beviljat belopp

2 965 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

2 965 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Torslanda

Liknande projekt

 • Nybyggnad av golfstudio

  Torslanda golfklubb ska skapa en inspirerande träningsmiljö och möjlighet till året-runt-verksamhet för barn, ungdomar och personer med…

 • Byggnation av två padelbanor

  Vetlanda racketklubb (före detta Vetlanda tennisklubb) ska bygga en hall för två padelbanor i direkt anslutning till sin tennisanläggning.

 • Aktivitetspark, skatepark utomhus

  Björkparken Delsbo vill bygga en skatepark i betong som även fungerar för inlines, kickbike och BMX.

Sidan uppdaterades 2023-08-08.