Till innehållet

Nybyggnation av Footgolfbana Almhult 1:23 m.fl. fastigheter i Torslanda

Projektet drivs av: Torslanda Golfklubb

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en footgolfbana som barn och ungdomar kan spela på både organiserat och spontant.

Footgolfen är efterfrågad och satsningen görs tillsammans med andra föreningar på orten inom idrott, skola och kyrka. Projektet kommer att bidra till att aktivera, rekrytera och behålla juniorer till verksamheten som Torslanda Golfklubb erbjuder. Footgolfbanan kommer att bli tillgänglighetsanpassad.

Beviljat belopp

2 965 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

2 965 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Torslanda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-09.