Till innehållet

Nybyggnation av föreningshus på fastigheten Skottorp 30:10 i Laholms kommun

Projektet drivs av: Skottorps Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en mötesplats för aktiviteter för i huvudsak barn och ungdomar, men även äldre över 65 år i Skottorp, Skummeslöv och Mellbystrand.

I projektet ingår att bygga ett föreningshus som ska fungera som fritidsgård och bli en plats för sociala aktiviteter, utbildningar, möten, läxhjälp, läger, körsång, yoga och zumba. Det ska finnas dusch- och omklädningsrum för både pojkar och flickor, vilket klubben inte har i dagsläget. Föreningshuset ska även nyttjas av hembygdsföreningar och byalag, som med sina aktiviteter når ut till många personer över 65 år.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Kontakt

Ort
Skottorp

Liknande projekt

  • Nybyggnation av aktivitetslokal

    Syftet med projektet är att bygga en aktivitetslokal för att utveckla föreningens idrottsliga verksamhet.

  • Ombyggnation och tillbyggnation av friskvårdshus Styrsö 3:275

    Syftet med projektet är att bygga om befintlig klubbanläggnings omklädningsrum så att både flickor och pojkar kan använda lokalen samtidigt.

  • Nybyggnation av pumptrackbana

    Syftet med projektet är att anlägga en pumptrackbana för att utveckla föreningens verksamhet och nå nya målgrupper och stimulera befintliga.

Sidan uppdaterades 2022-07-01.