Till innehållet

Nybyggnation av friidrottsanläggning i Öckerö kommun

Projektet drivs av: Hönö Idrottssällskap

Beskrivning av projektet

Målet med projektet är att Hönö IS ska utvidga sin nya anläggning med friidrottsytor för kortdistanslöpning, häcklöpning, längdhopp, tresteg, höjdhopp, stavhopp, kulstötning samt möjligheter för slägga, spjut och diskus.

Hönö IS har länge haft fotbollsverksamhet, men har nu startat en friidrottsektion för barn och ungdomar på ön. Målsättningen är att friidrottsanläggningen ska anläggas i anslutning till befintliga fotbollsplaner. I dagsläget finns det 70 barn inom friidrotten fördelade på tre olika träningsgrupper. Föreningen har hittills improviserat sin friidrottsverksamhet på skolgårdar, gräsmattor, i löparslingor och i idrottshallar. Avsaknaden av en friidrottsanläggning gör att barnen tränar utomhus på gräsmatta under sommarhalvåret och i en betydligt mer begränsad omfattning inomhus i en gymnastikhall på vintern. Med den nya anläggningen kommer föreningen utöka sin verksamhet med idrottsgrenar som kortdistanslöpning (inklusive häcklöpning), längdhopp, tresteg, höjdhopp, stavhopp, kulstötning, samt möjligheter för slägga, spjut och diskus.

Målet är att friidrottsverksamheten ska få ändamålsenliga ytor att bedriva sin verksamhet på. Därmed kan fler barn få möjligheten att testa på fler friidrottsgrenar och behöver inte resa in till Göteborg för att få rätt förutsättningar för sin träning. Kvantitativt är målet att kunna utöka antalet friidrottsutövare till fler än 100 barn. Ökningen kommer förhoppningsvis ske främst i de yngre åldrarna. Dessutom vill föreningen få förutsättningar att anordna friidrottstävlingar och -evenemang för barn och ungdomar. Kvalitativt vill vi kunna erbjuda en bättre verksamhet för de barn och ungdomar som söker sig till vår verksamhet och bättre integration mellan friidrotts- och fotbollssektionerna i föreningen.

Hönö IS planerar att bedriva verksamhet på Hönö Arena under lång tid framöver. Den senaste anläggningen, Heinövallen, var i bruk i över 50 år och livslängden beräknas vara minst lika lång för Hönö Arena. Planer finns också på att utöka med en inomhushall och fler ytor för rekreation och motion i anslutning till arenan.

Under hela planeringsprocessen har de barn och ungdomar som deltar i friidrottsverksamheten blivit tillfrågade om vilka friidrottsgrenar de vill se förutsättningar för på Hönö Arena. Friidrottssektionen i föreningen har haft en referensgrupp bestående av barn och föräldrar som har fått tycka till om olika förslag och komma med synpunkter på förändringar. Just nu finns det 70 barn i verksamheten fördelade på tre olika träningsgrupper. Friidrottssektionen får för tillfället tacka nej till barn och ungdomar som vill komma och träna och en viktig faktor är just bristen på träningsytor. Det innebär också att det finns ett 25-tal barn som står i kö för att komma in i verksamheten.

För att lyckas med dessa satsningar är vi i Hönö IS övertygade om att vi måste ytterligare fördjupa vårt samarbete med andra föreningar i närområdet, företag och inte minst Öckerö kommun. Hönö IS har under de senaste åren visat att man har förmågan och viljan att driva projekt tillsammans med andra aktörer och starka band och ett djupt förtroende har etablerats med andra idrottsföreningar, kommunala förvaltningar, politiker och företag, vilket är en stabil grund att stå på för framtida satsningar. Vi planerar att starta ett skolprojekt tillsammans med grundskolorna på Hönö och Fotö under hösten 2015. Friidrott är en av idrotterna som kommer att synliggöras där och de nya faciliteterna kommer få stor användning framöver.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2015.

Kontakt

Ort
Hönö

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.