Till innehållet

Nybyggnation av friidrottsanläggning på fastigheten Brunn i Gävle kommun

Projektet drivs av: Hedesunda Idrottsförening

Beskrivning av projektet


Hedesunda IF är en flersektionsförening med följande sektioner; Fotboll, Ishockey, Skidor och Friidrott – varav den sistnämnda är nystartad sedan tre år tillbaka. Intresset för denna nya idrott på orten är bra men i Hedesunda saknas förutsättningar för att bedriva friidrott på ett önskvärt sätt. I dagsläget har vi lite friidrottslig verksamhet som bedrivs i princip på en fotbollsplan. Inom föreningen är det framförallt lagidrotterna som dominerar, fotboll och ishockey. Dock gillar inte alla barn lagidrott utan är mer individualister och en del barn tycker om att hålla på med flera idrotter vilket vi ser som positivt. Det är något som vi i Hedesunda IF vill ta fasta på, att barnen och ungdomarna i Hedesunda ska ges möjlighet att utöva flera typer av idrotter utifrån sin egen ambition, vilja och förutsättningar. Vi har även kunnat knyta till oss nya barn till föreningen som tidigare inte utövat någon idrott alls. Att kunna erbjuda friidrott ser vi som ett bra komplement till de barn och ungdomar som vill utöva flera idrotter, liksom en fantastisk möjlighet för de barn och ungdomar som ännu inte hittat ”sin” fritidssysselsättning.

Målsättningen med den nya anläggningen är att få fler barn och ungdomar att gå från inaktivitet till aktivitet på sin fritid. Att genom samarbete utveckla en verksamhet som erbjuder flertalet friidrottsgrenar där det finns något för alla barn och ungdomar. Målgruppen är främst barn och ungdomar bosatta i Hedesunda med omnejd. Det är tack vare barnen som projektidén föddes och de har även varit delaktiga inför ansökan med att få berätta vad de önskar om det blir en ny anläggning. Barnen och ungdomarna kommer även stå i fokus när det gäller att utveckla verksamheten vidare.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2014.

Kontakt

Ort
Hedesunda

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.