Till innehållet

Nybyggnation av friidrottshall i Falkenbergs kommun

Projektet drivs av: Falkenbergs Idrottsklubb

Beskrivning av projektet

Den nya hallen kommer avgränsas mot resten av hallen av en ridåvägg. Med tillgång till de ytor som blir tillgängliga kommer det innebära helt nya möjligheter att starta upp nya verksamheter, och att utveckla föreningen.  

Syftet med denna nya hall för friidrott är dels att genom synergieffekter skapa förutsättningar för att kunna träna friidrottens alla grenar inomhus i Falkenberg. Dels är ett syfte att kunna erbjuda, och möjliggöra, för nya målgrupper, och verksamheter, att utöva friidrott inomhus.

Ett mål för Falkenbergs IK har varit att få tillgång till en anläggning för friidrott inomhus. När detta blir förverkligat kan föreningens målsättningar revideras (och förverkligas). Verksamhetsmässigt genom att det ges möjlighet  och därigenom skapa förutsättningar för friidrottare att utvecklas. Både prestations, och resultatmässigt. Organisationsmässigt genom att bredda verksamheten med nya grenar och tillsammans med nya målgrupper. Ett mål är att öka samverkan med andra föreningar och verksamheter. Dels genom att erbjuda alternativa träningsutrymmen och metoder. Genom de nya utrymmen som skapas kall vi kunna utveckla verksamheten och samverkan med handikappidrott m fl.

Projektet har möjliggjorts genom samverkan och samarbeten med andra föreningar. T ex:

  • Gymnastik
  • Roddklubben
  • Orienteringsklubben
  • Handikappidrotten i Falkenberg
 Vi ser fram emot, och tror, att fler föreningar och verksamheter kommer bli intresserade av samverkan. T ex kan hoppgropen komma bli flitigt utnyttjad,. Dels av våra egna medlemmar, men även andra samarbetsklubbar till övningar. Övningar i sand är väldigt effektiva för rehab, och att förebygga skador. Främst knäskador där speciellt flickor är mycket överrepresenterade.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2015.

Kontakt

Ort
Falkenberg

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.