Till innehållet

Nybyggnation av garage på fastigheten Kilafors 5:149 i Bollnäs kommun

Projektet drivs av: Hanebo Framtid

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att ta till vara ungdomars motorintresse genom att anpassa en lokal intill ortens fritidsgård till att bli ett garage.

Garaget blir anpassat för att kunna ta emot mopeder, A-traktorer och andra fordon ungdomar använder. I garaget kan motorintresserade ungdomarna träffa likasinnade och utbyta erfarenheter i närvaro av äldre ledare. Utanför garaget kommer miljön byggas samman med fritidsgården för att ta tillvara synergieffekter emellan verksamheterna.

Beviljat belopp

2 640 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Beviljat belopp

2 640 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Kontakt

Ort
Bollnäs

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-03.