Till innehållet

Nybyggnation av golfstudio i Arboga kommun

Projektet drivs av: Arboga Golfklubb

Beskrivning av projektet

Arboga golfklubb, som är en handigolfklubb, utvecklar golfverksamheten och bygger ut anläggningen i Haketorp med en golfstudio mm.

Golf är en idrott som passar alla. Unga, gamla, kvinnor och män, flickor och pojkar. Funktionsnedsättningar är oftast inget problem.Den grundläggande idén i klubbens förnyelsearbete är friskvård. Fysisk och mental. Golf ger utrymme för både mental,social och fysisk träning. Strategiskt tänkande är nödvändigt.Sporten utövas i grupper som på olika sätt samverkar (lagspel mm) och alla kan deltaga på lika villkor genom handikappsystemet och banans utformning ( längd och svårighetsgrad) vilket ställer krav på social kompetens. Sist och inte minst tillkommer ett fysiskt hälsobringande moment med låg skaderisk. En golfrunda är ytterst en "promenad" på 4-5 timmar (18 hål) med återkommande "övningar" i form av golfslag som håller igång kroppens rörlighet. Arboga GK erbjuder redan idag i samverkan yogaträning och gymnastik för den som så önskar. Sporten passar även personer med funktionshinder eftersom fordon är tillåtna för förflyttning.  De nya anläggningarna innebär att verksamhet kan bedrivas året runt istället för som idag ca 7 månader. Arboga har hos svenska Golfförbundet ansökt om och beviljats status som handigolfklubb. En handigolfgrupp med ledamöter från olika handikappföreningar och golfspelande medlemmar med funktionsnedsättningar samt representanter för ungdomsverksamheten har bildats för att styra och övervaka verksamheten. Klubbens ordförande är tillika ordförande i handigolfgruppen.  

Argoga golfklubb har som mål att utveckla verksamheten för barn,ungdomar, juniorer och personer med funktionsnedsättningar.Grundbulten är friskvård. Mental och fysisk. En meningsfull satsning och samverkan med skola, handikappföreningar och omsorgsverksamhet kräver möjlighet till verksamhet året runt. En ny golfstudio i samverkan med befintliga anläggningar som restaurang och omklädningsrum med dusch och tvätt betyder att året runt verksamhet kan bedrivas. I målsättningen ingår att motivera och skapa engagemang hos målgrupperna  för aktiv träning. Det är inte minst viktigt att bredda satsningen för kvinnor. Klubben har antagit en jämställdhetsplan som är i linje med projektets målsättningar.  

Arboga golfklubb har funnits sedan 1988. Ekonomin är god. Antalet medlemmar ligger stadigt strax över 1000 personer. Arboga kommun garanterade banans tillblivelse 1988 och fortsätter att stötta med borgensåtagande och verksamhetsbidrag.Kommunen har startat ett större utvecklings och samverkansprojekt för Haketorp och området runt sjön Tjurlången ( Sjö som gränsar till golfbanan)  mellan föreningar som använder området i och omkring Haketorp, strax utanför staden, för sin verksamhet. Arboga golfklubb med den nya träningsstudion blir en viktig pusselbit i den framtida satsningen. Arboga golfklubb äger banan och befintliga anläggningar och är således inte beroende av tredje part för förvaltning och beslut vilket borgar för kontinuitet. Förevarande projekt, träningsstudio mm, ägs av klubbens styrelse. Så skall det förbli och detta borgar för kontinuitet. En ideell förening med organisationsnummer är en juridisk person som svarar för sina åtaganden i första hand genom den styrelse som årsmötet vid varje tillfälle väljer.

Arboga golfklubb genom styrelsen och ungdomsverksamheten, handikappföreningarna i Arboga med omnejd genom handigolfgruppen, Arboga atletklubb genom samarbetsavtal om träning och medlemskap i handigolfgruppen, SISU genom medlemsskap i handigolfgruppen.

Samarbete med skolverksamheten i Arboga kommun genom "fritt val golf". Samarbete med Arboga Atletklubb (brottning) om fysisk träning. Samarbete med företag som erbjuder yoga och gymnastik. Samarbete med handikappföreningar genom samverkan i handigolfkommittén. Omsorgsverksamheten i Arboga kommun har kontaktats för samarbete.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2015.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2015.

Kontakt

Ort
Arboga

Liknande projekt

  • Byggnation av samlingslokal

    Götlunda IF planerar att bygga ut en omklädningsbyggnad med en samlingslokal, eftersom både klubben och orten i övrigt saknar en sådan.

  • Byggnation av klubbstuga i Arboga kommun

    I juni 2014 brann Arboga Södra IF:s klubbstuga ner till grunden. I den nya stugan som ska byggas upp kommer föreningen att arrangera kurser,…

  • Nybyggnation av betongpark

    Sjövalla frisksportklubb ska bygga en betongpark för skateboard, kickbike och bmx i centrala Mölnlycke.

Sidan uppdaterades 2020-06-02.