Till innehållet

Nybyggnation av golfstudio med tillgänglighetsanpassad toalett på Fastigheten Lynga 20:1, 1:4, 2:5 i Halmstads kommun.

Projektet drivs av: Haverdals Golfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bygga en golfstudio med tillgänglighetsanpassad toalett samt att asfaltera vägar i området för att tillgängliggöra anläggningen. Byggnationen ska möjliggöra för målgruppen äldre samt personer med funktionsnedsättning att kunna bedriva verksamhet året om. Till exempel träningsverksamhet för synskadade två gånger per vecka året om.

Beviljat belopp

1 739 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

1 739 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Haverdal

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-06-26.