Till innehållet

Nybyggnation av hoppgrop samt tillgänglighetsanpassning av hall

Projektet drivs av: Norrköpings gymnastikförening

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour.

Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för barn och ungdomar i Norrköpings gymnastikförening att utvecklas inom trupp- och artistisk gymnastik, freerunning, trickning och parkour. Genom att bygga om en före detta industrilokal till en ändamålsenlig och specialhall för gymnastik får klubben en anläggning som är tillgänglighetsanpassad, har tillräcklig takhöjd för trampett och trampolin, rätt ansatslängd samt en hoppgrop som möjliggör en ny och säkrare träningsform. Barn- och ungdomsträning kommer att bedrivas i hallen alla dagar i veckan. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2019.

Kontakt

Ort
Norrköping

Liknande projekt

  • Anlägga och utöka Yxbackens Bikepark

    Norrköping SK vill skapa nya möjligheter för att locka och behålla ungdomars intresse genom att anlägga en bikepark/cykelleder på Yxbacken.

  • Nybyggnation av utegym

    Syftet med projektet är att bygga en träningsanläggning utomhus i form av ett utegym på föreningens ägda fastighet.

  • Multiskidbana Orsa Grönklitt

    Orsa skidklubb ska anlägga en asfalterad multibana i Orsa Grönklitt för att möjliggöra rullskidåkning för skidklubbens barn och ungdomar under vår,…

Sidan uppdaterades 2020-06-02.