Till innehållet

Nybyggnation av hundhall på fastigheten Floda Kyrkby 4:4 i Gagnefs kommun

Projektet drivs av: Gagnef-Floda Brukshundsklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla åretruntverksamhet för i första hand barn, ungdomar och äldre över 65 år aktiva inom hundsport och annan idrott.

I projektet ingår att bygga en hundhall som består av en isolerad stålhall med konstgräs och sandfyllning. Hallen kommer att användas för både spontan och organiserad verksamhet, exempelvis inom agility, kaninhoppning, fotboll, friidrott och boule.

Beviljat belopp

2 775 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Beviljat belopp

2 775 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2021.

Kontakt

Ort
Dala-Floda

Liknande projekt

  • Byggnation av Allaktivitetshus på fastigheten Bråna 3:90

    Syftet med projektet är att bygga ett modernt allaktivitetshus där rörelse, motion och möten över generationsgränserna möjliggörs.

  • Nybyggnation av aktivitetslokal

    Syftet med projektet är att bygga en aktivitetslokal för att utveckla föreningens idrottsliga verksamhet.

  • Alla har rätt - jag är viktig

    Kulturverket i Umeå kommun ska arbeta kreativt kring FN:s konvention om barnets rättigheter i syfte att stärka kunskaperna om konventionen, öka…

Sidan uppdaterades 2022-01-19.