Till innehållet

Nybyggnation av kägelbanor på fastigheten Kvarnbacken 3:46 i Västerås kommun

Projektet drivs av: Kägelklubben Bataljon

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att bredda föreningens verksamhet mot nya målgrupper.

I projektet ingår att anlägga sex kägelbanor i föreningens nya lokal i Västerås. Med en funktionell och tillgänglighetsanpassad anläggning vill föreningen starta verksamhet riktad mot barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Verksamhet ska bedrivas i både organiserad och spontan form i samarbete med kommunala omsorgsverksamheter, skolor, föreningar och andra aktörer lokalt.

Beviljat belopp

1 153 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2020.

Beviljat belopp

1 153 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2020.

Kontakt

Ort
Skultuna

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-12-17.