Till innehållet

Nybyggnation av klubbhus och downhilleder på fastigheten Fregattbacken 6:9-10, 12 i Nacka kommun

Projektet drivs av: Friluftsfrämjandet Boo

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla föreningens verksamhet och göra Fregattbacken till en mötesplats för barn och ungdomar. I projektet ingår att anlägga två downhilleder, anpassa liften så att den fungerar för cyklar, bygga en ny klubbstuga och ett teknikområde. Verksamheten kommer både att vara organiserad och spontan, bland annat med ledarledda träningar med cykelsektionen VelamsVelo, kurser och läger. Klubbstugan kommer att bli en samlingsplats för föreningens cykel- och skidverksamhet där man också kan ha samlingar, möten, utbildningar och sociala aktiviteter.

Beviljat belopp

3 524 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

3 524 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Stockholm
Sidan uppdaterades 2024-06-26.