Till innehållet

Nybyggnation av klubblokal, teknikbana för cykling samt hårdgörande av motionsspår på Fageråsen Semla 11:9 i Fagersta kommun

Projektet drivs av: Fagersta Orienteringsklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska skapa en mötesplats och nya aktiviteter för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att bygga om en modulbyggnad till klubbstuga som delas av två föreningar. Befintlig lokal är utdömd sedan 2017 på grund av röta och mögel och saknar tillgänglighetsanpassning, tillgång till toalett, dusch och vatten. I lokalen ska utbildningar, teori, samlingar och sociala aktiviteter bedrivas. Det kommer även att finnas tillgång till RWC (rullstolstoalett), vatten, dusch- och omklädning. En enklare teknikbana för cykling anpassad för yngre barn ska också byggas. Dessutom ska ett kortare motionsspår hårdgöras, för att barn, äldre och personer med funktionsnedsättning på ett enkelt sätt ska kunna röra sig i naturen.

Beviljat belopp

1 343 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2021.

Beviljat belopp

1 343 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i september 2021.

Kontakt

Ort
Fagersta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-10-05.