Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nybyggnation av kombinerad hall för hockey, inlines och inlineshockey i Ockelbo kommun

Projektet drivs av: Ockelbo Hockey Club

Beskrivning av projektet

Projektet handlar om att tillskapa en lokal för inlinehockey och en NoFall rundbana. Detta kommer att realiseras genom att bygga en kombihall där även ishockey kan utövas. I anslutning till anläggningen tillkommer föreningslokaler och ett Sportotek.

Vi vill aktivt jobba med att integrera några specifika målgrupper av barn- och ungdomar i vår verksamhet samt skapa bättre tillgänglighet till våra anläggningar.  Vi avser då:

  • Flickor. Vår verksamhet är mansdominerad och det mönstret vill vi medverka till att bryta.
  • Personer med olika former av funktionsnedsättning (syn- och hörselnedsättning, rörelsehinder, balanssvårigheter, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar m m). Behovet av olika aktiviteter är stort för denna grupp. Tillkomsten av en NoFall anläggning är därför betydelsefull. 
  • Nyanlända flyktingar. Vi vill engagera oss för flyktingarna och för ökad integration i samhället genom våra verksamheter inlinehockey, ishockey och en NoFall rundbana. Vi kan bidra till att våra nysvenskar lär känna andra människor, får en mer aktiv fritid och kommer in i vår gemenskap.            
Vi vill tillgodose ungdomars önskemål om en lokal för inlinesåkning samt skapa en mötesplats och ett arenaområde som bidrar till integration och gemenskap och ger positiva sociala effekter.   

Alla barn och ungdomar ska känna sig välkomna att delta i våra verksamheter. Vår ambition är att kunna ha en hög tillgänglighet och kunna erbjuda såväl prestations-inriktade aktiviteter som bredd- och motionsverksamhet för inlinesåkare.   Vi vill fånga upp så många som möjligt i kommunen som vill åka inlines, både de som har viss erfarenhet och de som är nybörjare. Inom ramen för detta avser vi i klubben att starta upp inlinesgrupper, inlineskola, prova på verksamhet, fri åkning, ”rollerdisco” och lägerverksamhet. Vi kommer att utbilda särskilda instruktörer som kan ge stöd för de som vill lära sig från grunden och de som kommit lite längre och vill förbättra sig rent prestationsmässigt. Detsamma gäller för NoFall anläggningen. I och med den nya anläggningen kommer vi att kunna ge bättre förutsättningar för fritidssysselsättning, friskvård och rehab för alla åldrar året runt. Vi kommer också att skapa bättre tränings- och tävlingsförutsättningar. Mycket talar för att kombihallen ska kunna bli en resurs för andra föreningar, såväl lokalt som regionalt.

Vår bedömning är att det kommer att finnas ett stort behov av de nyskapande verksamheterna i kombihallen under många år framåt. I såväl vår styrelse som på det mer praktiska planet kommer vi att ta oss ta oss an våra nya ansvars-/ verksamhetsområden och verka för att de får en långsiktig och hållbar utveckling. Ekonomin är av central betydelse för vår verksamhet och vi har hittills visat god förmåga att hantera den på ett bra sätt. Utifrån detta och det stöd vi har från samhället är vi övertygade om att vår verksamhet har goda förutsättningar till överlevnad under den närmaste 10 års perioden (och f ö även i ett än längre perspektiv). 

För oss är delaktighet och påverkan självklara begrepp såväl i den praktiska verksamheten som att barn och ungdomar ska vara representerade i styrelsen. Delaktighetstanken omfattar även planering och byggande av den nya anläggningen (t ex via planeringsmöten) och vid uppstart av ny verksamhet. Vi kommer att bjuda in barn och ungdomar i olika åldrar, kön och funktionsnedsättning liksom nyanlända flyktingar till studiebesök och för att delta i träffar där vi diskuterar föreningen och den nya verksamheten. Vi avser att rikta särskild information till våra målgrupper, samverka med kommunen (fritidsenhet och skolor) och andra aktörer samt ge möjlighet till prova på verksamhet. En ytterligare tanke är att bilda en särskild referensgrupp med företrädare för den s k ”tjejungdomsgruppen”, personer med funktionsnedsättning samt nysvenskar för att få ett bättre grepp på behov och önskemål. Vi har redan idag kontakter med aktuella målgrupper och preliminära sonderingar pekar på det finns ett klart intresse för den nya verksamheten. 

Lokalt sker ett samarbete med representanter för kommunen, föreningsalliansen (samarbetsorgan för föreningarna), andra föreningar, t ex Ockelbo IF som driver fotbollsverksamhet inom samma idrottsområde samt Ockelbo Atletklubb och Wij Bågskyttar (intressenter för etablering i området), ”tjejungdomsgruppen” (grupp av flickor som engagerat sig för framtidsfrågor), FUB (För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), kommunens handikappråd samt Integrationsenheten. Regionalt finns kontakter upprättade med Gävleborgs Idrottsförbund och nationellt med Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Inlinehockey Förbundet som är beredda att stötta projektet med olika former av stöd, råd och tips. 

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2016.

Kontakt

Ort
Ockelbo
Sidan uppdaterades 2020-06-02.