Till innehållet

Nybyggnation av konstgräsplan och hinderbana på fastighet Ingestorp 3:41 i Tranemo kommun

Projektet drivs av: Länghems Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla föreningens verksamhet för barn och ungdomar, genom att bygga en konstgräsplan och en hinderbana. Med en konstgräsplan förlängs säsongen avsevärt till att i princip kunna bedrivas året om. Hinderbanan kommer till största del att användas spontant och ligga i nära anslutning till planen. Verksamheten kommer att bestå av fotbollsträning och matcher, spontanfotboll och gåfotboll för pensionärer.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

6 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Länghem
Sidan uppdaterades 2024-06-26.