Till innehållet

Nybyggnation av konstgräsplan på fastigheten Film 9:40 i Östhammar kommun

Projektet drivs av: Films SK

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att anlägga en konstgräsplan för spel 7 mot 7. Fotbollsplanen kommer att möjliggöra spel för barn och ungdomar året om. Föreningen vill också bygga ramp in i klubbhus och omklädningsrum för att kunna inkludera personer med funktionshinder samt äldre över 65 år att vara med i verksamheten. Verksamheten kommer att bedrivas organiserad från 6 år till seniorer för både flickor och pojkar.

Beviljat belopp

2 413 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Beviljat belopp

2 413 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2024.

Kontakt

Ort
Österbybruk
Sidan uppdaterades 2024-06-26.