Till innehållet

Nybyggnation av lekyta på fastigheten Stöcke 7:34 i Umeå kommun

Projektet drivs av: Stöckebygdens utveckling ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en utemiljö som lockar barn till spontan lek och rörelse. I projektet ingår att anlägga en konstgräsbeklädd lekyta/lekpark med fast utrustning som utgår från barns och ungas önskemål.

Beviljat belopp

957 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Beviljat belopp

957 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2023.

Kontakt

Ort
Umeå

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-12-18.