Till innehållet

Nybyggnation av minigolfbana - Gävle Väster 35:3

Projektet drivs av: Valbo/Kombi 78

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns i dagsläget ingen MOS-bana på orten som är tillgänglighetsanpassad. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Parasportförbundet samt med PRO.

Beviljat belopp

2 172 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Beviljat belopp

2 172 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2022.

Kontakt

Ort
Sandviken

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-03-03.