Till innehållet

Nybyggnation av MOS-anläggning för bangolf på fastigheten Örebro Olaus Petri 3:48

Projektet drevs av: Örebro Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns bangolfanläggningar i Örebro i dagsläget men ingen MOS-bana som är tillgänglighetsanpassad.

Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med en funktionshinderorganisation och andra verksamheter på orten.

Efter projektet

Banorna stod klara i augusti 2022. Nu anordnas ungdomsträning med ledare, tisdags- och lördagstävlingar för ungdomar, pensionärer och personer med funktionsnedsättning, pensionärsträffar samt klubb- och distriktsmästerskap.

Beviljat belopp

1 550 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 550 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

Ort
Örebro

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-11-07.