Kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) för att underlätta navigering och för att förbättra ditt besök på arvsfonden.se. Kakor behövs för Lyssna-funktionen och för att hantera inställningar som du gör. Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbkakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.

Nybyggnation av MOS-anläggning för bangolf på fastigheten Örebro Olaus Petri 3:48

Projektet drivs av: Örebro Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar att kunna utvecklas antingen i föreningsform eller på egen hand.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns bangolfanläggningar i Örebro i dagsläget men ingen MOS-bana som är tillgänglighetsanpassad.

Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med en funktionshinderorganisation och andra verksamheter på orten.

Beviljat belopp

1 550 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Beviljat belopp

1 550 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Örebro
Sidan uppdaterades 2020-06-03.