Till innehållet

Nybyggnation av MOS-bana på fastigheten Mörmon 5:33 i Hammarö kommun

Projektet drivs av: Skoghalls Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf.

I projektet ingår byggnation av en tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf. Det finns i dagsläget ingen MOS-bana på orten eller annan tillgänglighetsanpassad bangolf. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Värmlands Parasportförbund samt med Hammarö kommun.

Beviljat belopp

3 254 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Beviljat belopp

3 254 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Kontakt

Ort
Skoghall

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-03.