Till innehållet

Nybyggnation av MOS-bana på Uddevalla Stadskärnan 1:176

Projektet drevs av: Uddevalla Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet.

En tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf ska byggas. Det finns bangolf i Uddevalla idag men ingen MOS. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Funktionsrätt Uddevalla.

Efter projektet

Föreningen har kommit igång med ungdomsverksamhet och verksamhet för funktionsnedsatta personer. Ungdomsträningar erbjuds varje vecka, 2 timmar/gång. Skolor och fritids är på besök kontinuerligt under säsongen. Skolorna mest inför avslutningar och på hösten, och fritids under sommarlovet.

Särskilda aktiviteter enbart för personer med funktionsnedsättning har arrangerats ihop med Uddevalla Open Parasport. Pensionärsgolf hålls på måndagar och fredagar då många från Funktionsrätt Uddevalla deltar.

Marknadsföring sker via föreningens hemsida och Facebook-sida, samt riktade utskick till skolor.

Beviljat belopp

2 276 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

2 276 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Kontakt

Ort
Uddevalla

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-07.