Till innehållet

Nybyggnation av MOS-bana på Uddevalla Stadskärnan 1:176

Projektet drivs av: Uddevalla Bangolfklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att få fler barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja med bangolf och ge dem förutsättningar för att kunna bedriva en långsiktig verksamhet.

En tillgänglighetsanpassad MOS-anläggning (Minigolf Open Standard) som i vardagligt tal även kallas äventyrsgolf ska byggas. Det finns bangolf i Uddevalla idag men ingen MOS. Verksamheten kommer både att bestå av organiserad träning och spontant spel. Samarbete kommer att ske med Funktionsrätt Uddevalla.

Beviljat belopp

2 276 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Beviljat belopp

2 276 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i oktober 2020.

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2021-01-08.