Till innehållet

Nybyggnation av multiplan på fastigheten Linghed 170:1

Projektet drivs av: Lingheds IF

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att skapa en yta för idrott och rörelse i Linghed som kan nyttjas fritt av barn och ungdomar.

Betydande del av året kommer ytan att vara konstfrusen is och öppen för skridskoåkning och framför allt bandyspel som är den största aktiviteten i byn.

Övrig tid kommer att ytan ha en konstgräsmatta för bollekar, fotboll, innebandy, basket eller andra aktiviteter.

Multiplanen ska förses med tak och solceller för en långsiktig hållbar och kostnadseffektiv drift.

Beviljat belopp

4 144 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Beviljat belopp

4 144 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Kontakt

Ort
Lingheds IF
Sidan uppdaterades 2022-12-27.