Till innehållet

Nybyggnation av OCR-bana på Ekevalla IP, Eslöv 53:4 i Eslövs kommun

Projektet drivs av: Eslövs Idrottsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att bygga en OCR- bana (Obstacle Course Racing) för målgruppen barn och unga.

Banan ska också vara anpassad så att personer med funktionsnedsättning samt äldre kan nyttja anläggningen. Eslövs IF har en del verksamhet för ungdomar men ingen befintlig anläggning. Med en OCR-bana i anslutning till friidrottsarenan kommer fler målgrupper kunna nyttja anläggningen spontant, men också via organiserad verksamhet med OCR-sektionen i föreningen.

Beviljat belopp

239 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Beviljat belopp

239 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2023.

Kontakt

Ort
Eslöv

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-10.