Till innehållet

Nybyggnation av OCR bana på fastigheten Vedeby 21

Projektet drivs av: Karlskrona skid- och orienteringsklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar intill ett friluftsområde där Karlskrona SOK har sitt klubbhus.

En OCR-bana (Obstacle Course Racing), som är en typ av hinderbana, ska byggas som lockar till rörelse och motion. Banan kommer att bli en ny verksamhetsgren inom föreningen och ambitionen är att en ny sektion ska startas. I huvudsak kommer organiserad träning att bedrivas men sannolikt kommer banan även att spontananvändas i stor utsträckning. Full tillgänglighet för personer som sitter i rullstol kommer att finnas.

Beviljat belopp

1 661 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

1 661 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Nättraby

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-04-24.