Till innehållet

Nybyggnation av OCR bana på fastigheten Vidingsjö 1:1 i Linköpings kommun

Projektet drivs av: Idrottsföreningen Linköping OCR

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att utveckla träningsmöjligheterna för barn och ungdomar på Vidingsjö Friluftsområde i Linköping.

En OCR-bana (Obstacle Course Racing), är en typ av hinderbana som lockar till rörelse och motion. Banan kommer att bidra till verksamhetens utveckling. Idag tränar aktiva på utställda hinder och ingen spontanträning genomförs. Organiserad träning kommer att bedrivas på banan men till stor del kommer banan även att spontananvändas. Full tillgänglighet för personer som sitter i rullstol kommer att finnas.

Beviljat belopp

926 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Beviljat belopp

926 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2022.

Kontakt

Ort
Linköping

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-07-05.