Till innehållet

Nybyggnation av padelhall på fastighet Bäckevik 1:35, Tjörns kommun

Projektet drivs av: Rönnängs Fotbollsförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att anlägga en padelhall med tre padelbanor. Padelverksamheten kommer bedrivas inom föreningens padelsektion.

Föreningens huvudsakliga målgrupp är barn och ungdomar under 25 år. Organiserad träning med ledare kommer bedrivas i hallen. Den nya padelhallen kommer att vara tillgänglighetsanpassad för att alla ska kunna spela.

Beviljat belopp

4 484 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Beviljat belopp

4 484 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2021.

Kontakt

Ort
Rönnäng
Sidan uppdaterades 2021-07-08.