Till innehållet

Nybyggnation av pumptrack, Bollsta 6:12

Projektet drivs av: Bollstabruk Intresseförening

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad och belyst pumptrackbana.

Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men aktiviteter ska anordnas för att locka målgrupperna till platsen. Projektet är ett samarbete mellan föreningar i Bollstabruk.

Beviljat belopp

1 349 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Beviljat belopp

1 349 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2022.

Kontakt

Ort
Bollstabruk
Sidan uppdaterades 2022-04-24.