Till innehållet

Nybyggnation av pumptrackbana på fastigheten Torsby Hole 1:90 i Torsby kommun

Projektet drivs av: Hole byalag

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att skapa en plats där barn och ungdomar kan träffas

och cykla på fritiden genom att bygga en asfalterad pumptrackbana.

Anläggningen är i första hand tänkt att användas spontant, men aktiviteter ska

anordnas för att locka målgrupperna till platsen. Projektet är ett samarbete

mellan föreningar, fritidsgård och fritidsbanken i Sysslebäck.

Beviljat belopp

2 732 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

2 732 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Sysselbäck
Sidan uppdaterades 2024-05-02.