Till innehållet

Nybyggnation av roddanläggning på fastigheten Åran 2 i Mölndals kommun

Projektet drivs av: Mölndals Roddklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla föreningens verksamhet dels genom att skapa förutsättningar för den befintliga barn- och ungdomsverksamheten att bedriva roddträning på ett säkert och tillgängligt sätt året om, dels genom att inkludera personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att:

  • bygga en roddbassängshall
  • bygga en roddmaskinslokal
  • bygga tillgänglighetsanpassade dusch- och omklädningsrum
  • installera hiss, ramper och RWC.

Verksamheten i anläggningen kommer att bestå av:

  • organiserad och spontan roddträning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
  • roddkurser
  • öppet husdagar
  • prova-på-aktiviteter.

Samarbete ska ske med kommunen och funktionshindersorganisationer.

Beviljat belopp

4 443 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

4 443 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

Ort
Mölndal

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-09.