Till innehållet

Nybyggnation av roddanläggning på fastigheten Åran 2 i Mölndals kommun

Projektet drevs av: Mölndals Roddklubb

Beskrivning av projektet

Projektet ska utveckla föreningens verksamhet dels genom att skapa förutsättningar för den befintliga barn- och ungdomsverksamheten att bedriva roddträning på ett säkert och tillgängligt sätt året om, dels genom att inkludera personer med funktionsnedsättning.

I projektet ingår att:

  • bygga en roddbassängshall
  • bygga en roddmaskinslokal
  • bygga tillgänglighetsanpassade dusch- och omklädningsrum
  • installera hiss, ramper och RWC.

Verksamheten i anläggningen kommer att bestå av:

  • organiserad och spontan roddträning för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning
  • roddkurser
  • öppet husdagar
  • prova-på-aktiviteter.

Samarbete ska ske med kommunen och funktionshindersorganisationer.

Efter projektet

Byggnationen är färdigställd och verksamheten är i gång. Verksamheten består av både organiserad och spontan roddträning för barn och unga. Roddkurser, öppet-hus-dagar och prova-på-aktiviteter har genomförts. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning kommer att startas upp under 2024, till exempel genom Paraidrottsskolan, där barn och ungdomar får prova rodd (och andra idrotter).

Beviljat belopp

4 443 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Beviljat belopp

4 443 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i juni 2020.

Kontakt

E-post
Ort
Mölndal

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2024-03-26.