Till innehållet

Nybyggnation av servicebyggnad på fastigheten Töllstorp 13:1 i Falkenbergs kommun

Projektet drivs av: Falkenbergs Motorklubb

Beskrivning av projektet

Projektet syftar till att etablera paraidrott på Falkenbergs motorbana. I samarbete med målgruppsorganisationer ska ett centrum för parasporten skapas. Ytorna är platta och asfalterade med gräsytor intill och lämpar sig för aktiviteter som till exempel rullstolsåkning, handcyklister, tandemcykling och digital ledsagning. För att kunna genomföra det krävs en fungerande servicebyggnad med fullt tillgängliga omklädningsrum, duschar och toaletter.

Beviljat belopp

3 022 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Beviljat belopp

3 022 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i april 2024.

Kontakt

Ort
Falkenberg
Sidan uppdaterades 2024-05-02.