Till innehållet

Nybyggnation av skidlekpark på fastigheten Åsbo 9:1 och Åsbo 10:1 i Avesta kommun

Projektet drevs av: Dalahästens Skidcenter ekonomisk förening

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att skapa en skidlekplats, ett tryggt och säkert område där barn och ungdomar på skidor kan öva balans, teknik och motorik på ett lustfyllt sätt.

På sommarhalvåret kommer anläggningen att användas för MTB-verksamhet. I projektet ingår att anlägga en 20 x 40 meter lekplan som utrustas med gupp, hopp, koner, slalomportar och en preparerad platt yta för lek och teknik. Dessutom ska en kuperad skicrossbana med kurvor anläggas, tänkt för lite äldre och mer skiderfarna barn och ungdomar. Anläggningen kommer att användas både spontant och för organiserad träning.

Efter projektet

Byggnationen är färdig enligt plan och verksamheten har hunnit komma igång. Skidlekplatsen och skicrossbanan används både spontant samt av skidklubbarna i deras träningsverksamhet samt av skolor som har friluftsdagar.

Beviljat belopp

1 155 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Beviljat belopp

1 155 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i februari 2021.

Kontakt

Ort
Avesta

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2023-05-04.