Till innehållet

Nybyggnation av skidskytteanläggning på fastigheten Morgården 8:9

Projektet drivs av: Norrbärke Skidklubb

Beskrivning av projektet

Projektets syfte är att kunna starta skidskytteverksamhet för barn och ungdomar.

I projektet ingår att bygga en skidskytteanläggning för luftgevärsskytte samt anlägga ett tillhörande konstsnösystem. Verksamheten kommer att bestå av organiserad verksamhet indelat efter träningsnivå.

Prova-på-tillfällen och samarbete med skolor kommer att ske för att locka fler unga till verksamheten. Anläggningen kommer även att användas under barmarkssäsong.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2022.

Kontakt

Ort
Smedjebacken

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2022-12-29.