Till innehållet

Nybyggnation av smådjursstall på fastigheten 23:2

Projektet drivs av: Aspen Vi Unga

Beskrivning av projektet

Syftet med projektet är att utveckla och bedriva verksamhet året om i funktionella lokaler anpassade för både barn och ungdomar.

Nuvarande lokal är inte tillgänglighetsanpassad eller vinterisolerad, den saknar tillgång till varmvatten och uppfyller inte krav för djurhållning av större djur. I projektet ingår att bygga ett stall med bland annat boxplatser, spolspiltor, RWC, omklädningsrum, samlingsrum och kök. Verksamheten kommer bestå av smådjursskötsel, lovaktiviteter, läger och tävlingar i kaninhoppning, djurutställningar, matlagning, bakning, odling och kurser.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2023.

Beviljat belopp

5 015 000 kronor

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i mars 2023.

Kontakt

Ort
Haparanda
Sidan uppdaterades 2023-03-03.