Till innehållet

Nybyggnation av stallbyggnad i Borås kommun

Projektet drivs av: Tämta Ridklubb

Beskrivning av projektet

Tämta ridklubb vill bygga ett stall i anslutning till sitt ridhus sedan arrendet på nuvarande stall sagts upp. Utan stall kan verksamheten inte överleva. Det nya stallet kommer till skillnad från det gamla, att vara tillgänglighetsanpassat.

Tämta ridklubb vill bygga ett stall i anslutning till sitt ridhus, sedan arrendet på nuvarande stall som ligger drygt en halv kilometer bort, sagts upp av den privata ägaren. Utan stall kan verksamheten inte överleva. Det nya stallet kommer till skillnad från det gamla, att vara tillgänglighetsanpassat vilket möjliggör för personer med rörelsenedsättning att delta på lika villkor och att också få ta del av samvaron med hästen och den sociala miljön i stallet. Nya grupper för ridning och hästskötsel ska starta. I hästskötselverksamheten kan barn och unga och personer med funktionsnedsättning som vill pyssla om hästarna, borsta, tvätta, fläta och vara nära djuren vara med utan att det finns krav på att man måste rida. Samarbete sker med Neuroförbundet Borås och funktionshinderverksamheten i Borås kommun.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2016.

Projektets tidstatus

Projektet beviljades stöd i december 2016.

Kontakt

Ort
Fristad

Liknande projekt

Sidan uppdaterades 2020-06-02.